Ditt syn

Barn og syn

Har barnet ditt problemer med synet kan vi hjelpe både med synsundersøkelse, og veiledning til rette løsning. Vi tilpasser kontaktlinser, briller og praktiserer synstrening.

Små øyne under utvikling er svært viktig å ta på alvor. Dårlig syn hos barn kan hemme utviklingen av et godt syn, samt gi problemer med konsentrasjon. Godt fungerende øyne og samsyn øker lese-utholdenhet, og gir bedre lærevilkår. Redusert samsyn oppdages ofte ikke før 3-5. klasse når lesemengden øker.

Man får ikke nødvendigvis klare signaler om et dårlig syn hos et barn, som er mest opptatt av å være aktiv og leke. Fireårskontrollen på helsestasjonen er siste rutinekontroll av synet i det offentlige helsesystemet. Deretter er det foreldres ansvar å følge opp synet til barnet.

Det er derfor viktig at man er oppmerksom dersom barnet:

 • Har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg ved nærarbeid
 • Blir fort sliten ved nærarbeid
 • Lukker/holder hånda foran det ene øyet
 • Gir uttrykk for lesevegring
 • Opplever hodepine
 • Opplever uklart syn
 • Opplever doble/hoppende bokstaver
 • Ikke ser objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Myser mye

Noen barn er flinkere til å si ifra enn andre, her er noen råd til deg som forelder:

 • Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet ditt gjør lekser
 • Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former for farger fra hverandre
 • Spør barnet om det ser godt, og test om det ser like bra på begge øyne
 • Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge ekstra nøye med
 • Ta med barnet til synsundersøkelse hos oss dersom du er usikker på eller mistenker at barnet ditt ser dårlig

Lurer du på om barnet ditt har et samsynsproblem og kan ha fordel av synstrening, les mer her.

NAV har flere støtteordninger til barn som trenger briller. De fleste barn kommer inn under en av ordningene. Les mer her om det kan gjelde ditt barn.lindbergjula.jpg

 

lindberglucc.jpg