Ditt syn

Samsynsproblematikk og synstrening 

Evnen øynene har til å jobbe sammen

Synstrening brukes for å bedre samsyn, øyemotorikk og fokuseringsevne. Vi kan trene øynene for å bruke dem mer effektivt og bedre konsentrasjonsevnen. Dette fører til bedre prestasjon og leseutholdenhet. Samsynstrening handler i stor grad om å automatisere nye og mer effektive prosesser i synsapparatet, nærmere bestemt at man trener samspillet mellom øyemuskulatur og hjernen.