Ditt syn

Barn og syn, støtteordninger

Støtteordninger til barn som trenger briller

1 august 2022  kom det en støtteordning hos NAV som sørger for at barn som trenger briller, kan få et tilskudd. Tilskuddet gis etter en fast sats satt av NAV. Satsen er basert på brillens styrke. Barnet kan får tilskudd 1 gang hvert kalenderår og det er optikeren som forskutterer støtten. Det vil si det er rimeligere å kjøpe briller til barn som trenger brillekorreksjon, så lenge brillestyrken er innenfor fast sats. 

Sats 1: 770kr. Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00 

Sats 2: 2000kr. Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D 

Sats 3: 2715kr. Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D 

Sats 4: 3230kr. Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D 

Sats 5: 4975kr. Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D

Satsene gjelder fra og med 1. juli 2023. https://www.nav.no/samarbeidspartner/briller-til-barn#kort-om 

 

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi

Med forebygging av amblyopi menes det at kun de barna som vil risikere å få varig nedsatt synsnedsettelse, dersom de går uten briller, vil få dekket et tilskudd til en brille som et ledd i medisinsk behandling. Ordningen gir tilskudd frem til fylte 10 år ved oppfylte kriterier. Etter fylte 10 år er faren for varig nedsatt syn redusert. Den medisinske behandlingen avsluttes og barnet mister da tilskudds retten på briller fra NAV Hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemiddelsentralen setter følgende kriterier for stønadsrett:

  • Astigmatisme/Skjev hornhinne ≥1,50D
  • Hypermetropi/Langsynthet på begge øynene ≥+4,00D
  • Anisometropi/Forskjell mellom høyre og venstre øye ≥1,00D
  • Manifest Strabisme/Synlig skjeling

Det innføres to faste stønadssatser:

  • 1230 kr for briller ≤ +3,75D
  • 2460 kr for briller +4,00 - +6,00D

Foresatte må selv søke NAV og stønad utbetales direkte til konto for utbetaling av barnetrygd. I spesielle tilfeller kan det søkes om anskaffelse av behandlingsbriller på særskilt grunnlag, uavhengig av alder (inntil 18 år). Dokumentert behov foramblyopibehandling er da nødvendig.

Mange barn har rett til briller som er refusjonsberettiget hos NAV. Det er øyelegen eller optiker med autorisasjon til bruk av diagnostiske medikamenter som setter første diagnose, og derved avgjør om det kan søkes støtte hos NAV.

Barn under 18 år kan søke støtte til briller hvis de har:

  • Strabisme: skjeling; det ene øyet står i en feilstilling (av og til eller hele tiden)
  • Anisometropi: stor styrkeforskjell mellom de to øynene (2,50D eller mer)
  • Astigmatisme: større grad av skjev hornhinne (2,50D eller mer)

Skjema og informasjon fra NAV finner du her: https://www.nav.no/amblyopi 
(velg skjema: Søknad om briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi)

coptikk_skolehverdag_1400x400_2.jpg