Nye NAV regler

"Briller til barn/ungdom under 18 år" utgår. Ny ordning innføres: "Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi".

Med forebygging av amblyopi menes det at kun de barna som vil risikere å få varig nedsatt synsnedsettelse, dersom de går uten briller, vil få dekket et tilskudd til en brille som et ledd i medisinsk behandling. Ny stønad gir tilskudd frem til fylte 10 år ved oppfylte kriterier. Etter fylte 10 år er faren for varig nedsatt syn redusert. Den medisinske behandlingen avsluttes og barnet mister da tilskudds retten på briller fra NAV Hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemiddelsentralen setter følgende kriterier for stønadsrett:

  • Astigmatisme/Skjev hornhinne ≥1,50D
  • Hypermetropi/Langsynthet på begge øynene ≥+4,00D
  • Anisometropi/Forskjell mellom høyre og venstre øye ≥1,00D
  • Manifest Strabisme/Synlig skjeling

Det innføres to faste stønadssatser:                                                  

  • 1200 kr for briller ≤ +3,75D
  • 2400 kr for briller +4,00 - +6,00D

Foresatte må selv søke NAV og stønad utbetales direkte til konto for utbetaling av barnetrygd. I spesielle tilfeller kan det søkes om anskaffelse av behandlingsbriller på særskilt grunnlag, uavhengig av alder (inntil 18 år). Dokumentert behov for amblyopibehandling er da nødvendig. 

Mange barn har rett til briller som er refusjonsberettiget hos NAV. Det er øyelegen eller optiker med autorisasjon til bruk av diagnostiske medikamenter som setter første diagnose, og derved avgjør om det kan søkes støtte hos NAV.

Barn under 18 år kan søke støtte til briller hvis de har:

  • Strabisme: skjeling; det ene øyet står i en feilstilling (av og til eller hele tiden)
  • Anisometropi: stor styrkeforskjell mellom de to øynene (2,50D eller mer)
  • Astigmatisme: større grad av skjev hornhinne (2,50D eller mer)

Skjema og informasjon fra NAV finner du her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/syn

(velg skjema: Søknad om briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi)