Barn og syn

Har barnet ditt problemer med synet kan vi hjelpe både med synsundersøkelse, og veiledning til rette løsning. Vi tilpasser kontaktlinser, briller og praktiserer synstrening.

Små øyne under utvikling er svært viktig å ta på alvor. Dårlig syn hos barn kan hemme utviklingen av et godt syn, samt gi problemer med konsentrasjon. Godt fungerende øyne med et bra fungerende samsyn øker lese-utholdenhet, og gir bedre lærevilkår. Redusert samsyn oppdages ofte ikke før 3-5. klasse når lesemengden øker. Man får ikke nødvendigvis klare signaler om et dårlig syn hos et barn, som er mest opptatt av å være aktiv og leke. Fireårskontrollen på helsestasjonen er siste rutinekontroll av synet i det offentlige helsesystemet. Deretter er det foreldres ansvar å følge opp synet til barnet. Det er derfor viktig at man er oppmerksom dersom:

 • Barnet har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg ved nærarbeid
 • Barnet ditt lukker/holder hånda foran det ene øyet
 • Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
 • Barnet er lyssky eller veldig mørkredd
 • Barnet klager over hodepine
 • Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Barnet klager over doble/hoppende bokstaver
 • Barnet unngår lesing/nærarbeid
 • Barnet myser mye
 • Barnet klager over uklart syn


Noen barn er flinkere til å si ifra enn andre, her er noen råd til deg som forelder:

 • Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet ditt gjør lekser
 • Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former for farger fra hverandre
 • Spør barnet om det ser godt, og test om det ser like bra på begge øyne
 • Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge ekstra nøye med
 • Ta med barnet til synsundersøkelse/synstest hos optiker dersom du er usikker eller mistenker at barnet ditt ser dårlig


Synsundersøkelse av et barn:

Dette foregår på mange måter som synsundersøkelse på en voksen, men mer tilpasset alder, forståelse og konsentrasjonsvarighet. Her vil vi optimalisere styrken først på ett øye av gangen, deretter begge øynene samtidig, og hvor godt de samarbeider med hverandre. Barn har stor evne til å fokusere inn en langsynthet. På Tvedt Optikk har vi flere optikere med etterutdanning innen barn og syn, og vil i alle tilfeller dryppe ut øynene med diagnostiske medikamenter ved første besøk. Dette gjøres for å sikre at barnets fokuseringsevne blir satt ut av spill, slik at vi kan måle en nøyaktig brillekorreksjon. På grunn av dette er det ofte aktuelt å sette opp en ekstra time til oppfølging.

Om det er misstanke om behov for briller på et barn under 5 år, skal barnet sjekkes av øyelege eller sykehus første gang. Og hvis vi ser at det er behov for vurdering av øyelege på barn over 5 år, henviser vi videre.

Barnebriller og refusjon fra NAV:

Mange barn har rett til briller som er refusjonsberettiget hos NAV. Det er øyelegen som setter første diagnose, og derved avgjør om det kan søkes støtte hos NAV. Når dette først er bekreftet hos øyelege, kan optiker bekrefte fornyet behov. 

Barn under 18 år kan søke støtte til briller hvis de har:

 • Strabisme:         (skjeling) Det ene øyet står i en feilstilling
 • Anisometropi:     stor styrkeforskjell mellom de to øynene (2,50D eller mer)
 • Astigmatisme:     større grad av skjev hornhinne (2,50D eller mer)

Synstrening:

Synstrening brukes for å bedre øyemotorikk og fokuseringsevne. Dette er ofte løsningen på det vi kaller et samsynsproblem. Synstrening kan forbedre synsfunksjonen på lignende måte som fysioterapi kan forbedre generell motorisk funksjon ellers i kroppen. Vi kan trene øynene for å bruke dem mer effektivt og bedre konsentrasjonsevnen. Dette fører til bedre prestasjon ved nærarbeid, særlig leseutholdenhet og konsentrasjon.

Symptomer ved samsynsproblematikk kan være: 

 • Holder tekst nærme ved lesing
 • Dekker til ett øye ved lesing
 • Øynene skjeler etter langvarig lesing
 • Tretthet ved lengre tids nærarbeid
 • Beveger hodet frem og tilbake ved lesing istedenfor å bare bevege øynene
 • Ser tåkete eller dobbelt av og til ved lesing, skriving eller foran pc
 • Mister hvor man er i en tekst når kopiering skjer fra tavle til bok eller motsatt
 • Bytter på b og d eller andre boksaver
 • Hopper over linjer eller ord i tekst
 • Svie og brenning i øynene etter næroppgaver
 • Høy blunkefrekvens 
 • Vanskelig å gjenfortelle hva de har lest

Vi skreddersyr et eget treningsprogram i hvert enkelt tilfelle. Både voksne og barn kan ha nytte av synstrening. 

Treningen tilrettelegges på to ulike måter:

 • Data-treningsprogram: til bruk hjemme. Et av programmene vi bruker heter Home Therapy Systems (HTS). Vi har brukt programmet siden 2009, og har mange gode erfaringer. Les mer om programmet her.
 • Kontorbasert synstrening: oppsatt time hos optiker med spisskompetanse på barn og syn som veileder treningen. Treningen foregår på synsprøverommet 1 gang i uken, og kunden får med hjemmelekse til 5 dagers trening hjemme. 

Et treningsprogram går over 6 - 12 uker. Hvor lang tid vi bruker avhenger av årsak, alder og motivasjon. Motivasjonen til kunden, og eventuelt barnas foreldre, er viktige faktorer for hvor raskt vi når målene vi setter oss for hvert treningsprogram.