Barn og syn

Har barnet ditt problemer med synet kan vi hjelpe både med synsundersøkelse, og veiledning til rette løsning. Vi tilpasser kontaktlinser, briller og praktiserer synstrening.

Små øyne under utvikling er svært viktig å ta på alvor. Dårlig syn hos barn kan hemme utviklingen av et godt syn, samt gi problemer med konsentrasjon. Godt fungerende øyne og samsyn øker lese-utholdenhet, og gir bedre lærevilkår. Redusert samsyn oppdages ofte ikke før 3-5. klasse når lesemengden øker. 

 

Man får ikke nødvendigvis klare signaler om et dårlig syn hos et barn, som er mest opptatt av å være aktiv og leke. Fireårskontrollen på helsestasjonen er siste rutinekontroll av synet i det offentlige helsesystemet. Deretter er det foreldres ansvar å følge opp synet til barnet. Det er derfor viktig at man er oppmerksom dersom barnet:

 • Har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg ved nærarbeid
 • Blir fort sliten ved nærarbeid
 • Lukker/holder hånda foran det ene øyet
 • Gir uttrykk for lesevegring
 • Opplever hodepine
 • Opplever uklart syn
 • Opplever doble/hoppende bokstaver
 • Ikke ser objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Myser mye

Noen barn er flinkere til å si ifra enn andre, her er noen råd til deg som forelder:

 • Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet ditt gjør lekser
 • Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former for farger fra hverandre
 • Spør barnet om det ser godt, og test om det ser like bra på begge øyne
 • Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge ekstra nøye med
 • Ta med barnet til synsundersøkelse hos oss dersom du er usikker på eller mistenker at barnet ditt ser dårlig

Barnebriller og refusjon fra NAV:

Mange barn har rett til briller som er refusjonsberettiget hos NAV. Det er øyelegen som setter første diagnose, og derved avgjør om det kan søkes støtte hos NAV. Når dette først er bekreftet hos øyelege, kan optiker bekrefte fornyet behov. 

Barn under 18 år kan søke støtte til briller hvis de har:

 • Strabisme: skjeling; det ene øyet står i en feilstilling (av og til eller hele tiden)
 • Anisometropi: stor styrkeforskjell mellom de to øynene (2,50D eller mer)
 • Astigmatisme: større grad av skjev hornhinne (2,50D eller mer)

Samsynsproblematikk og synstrening

Synstrening brukes for å bedre samsyn, øyemotorikk og fokuseringsevne. Vi kan trene øynene for å bruke dem mer effektivt og bedre konsentrasjonsevnen. Dette fører til bedre prestasjon og leseutholdenhet. Samsynstrening handler i stor grad om å automatisere nye og mer effektive prosesser i synsapparatet, nærmere bestemt at man trener samspillet mellom øyemuskulatur og hjernen.

Symptomer på et dårlig fungerende samsyn kan være: 

 • Opplever frontal hodepine
 • Dårlig konsentrasjonsevne
 • Hopper over linjer eller ord i tekst
 • Teksten flyter sammen
 • Holder tekst unormalt nærme ved lesing
 • Tretthet ved lengre tids nærarbeid
 • Barnet beveger ikke bare øyene, men hodet også, når de leser
 • Barnet dreier hodet til den ene siden eller holder en hånd foran et øye slik at bare det ene øyet brukes til lesing
 • Har vanskeligheter med å omstille synet fra kort til lang avstand, og omvendt
 • Har vanskeligheter med å huske det de har lest
 • Ser tåkete eller dobbelt av og til ved lesing, skriving eller foran pc
 • Bytter på b og d eller andre bokstaver
 • Høy blunkefrekvens 

Vi skreddersyr et eget treningsprogram i hvert enkelt tilfelle. Både barn, ungdom og voksne kan ha nytte av synstrening. 

Treningen tilrettelegges på to ulike måter:

 • Data-treningsprogram: til bruk hjemme. Et av programmene vi bruker heter Home Therapy Systems (HTS). Vi har brukt programmet siden 2009, og har mange gode erfaringer. Les mer om programmet her.
 • Kontorbasert synstrening: oppsatt time hos optiker med spisskompetanse på barn og syn som veileder treningen. Treningen foregår på synsprøverommet 1 gang i uken, og kunden får med hjemmelekse til 5 dagers trening hjemme. 

Et treningsprogram går over 12 - 16 uker. Hvor lang tid vi bruker avhenger av årsak, progresjon og motivasjon.