Samsynsproblematikk og synstrening 

Evnen øynene har til å jobbe sammen

Synstrening brukes for å bedre samsyn, øyemotorikk og fokuseringsevne. Vi kan trene øynene for å bruke dem mer effektivt og bedre konsentrasjonsevnen. Dette fører til bedre prestasjon og leseutholdenhet. Samsynstrening handler i stor grad om å automatisere nye og mer effektive prosesser i synsapparatet, nærmere bestemt at man trener samspillet mellom øyemuskulatur og hjernen.

Symptomer på et dårlig fungerende samsyn kan være: 

 • Opplever frontal hodepine
 • Dårlig konsentrasjonsevne
 • Hopper over linjer eller ord i tekst
 • Teksten flyter sammen
 • Holder tekst unormalt nærme ved lesing
 • Tretthet ved lengre tids nærarbeid
 • Barnet beveger ikke bare øyene, men hodet også, når de leser
 • Barnet dreier hodet til den ene siden eller holder en hånd foran et øye slik at bare det ene øyet brukes til lesing
 • Har vanskeligheter med å omstille synet fra kort til lang avstand, og omvendt
 • Har vanskeligheter med å huske det de har lest
 • Ser tåkete eller dobbelt av og til ved lesing, skriving eller foran pc
 • Bytter på b og d eller andre bokstaver
 • Høy blunkefrekvens 

Vi skreddersyr et eget treningsprogram i hvert enkelt tilfelle. Både barn, ungdom og voksne kan ha nytte av synstrening. 

Treningen tilrettelegges på to ulike måter:

 • Data-treningsprogram: til bruk hjemme. Et av programmene vi bruker heter Home Therapy Systems (HTS versjon 1 og 2). Vi har brukt programmet siden 2009, og har mange gode erfaringer. Les mer om programmet her: https://visiontherapysolutions.net/ 
 • Kontorbasert synstrening: oppsatt time hos optiker med spisskompetanse på barn og syn som veileder treningen. Treningen foregår på synsprøverommet 1 gang i uken, og kunden får med hjemmelekse til 5 dagers trening hjemme. 

Et treningsprogram går over 12 - 16 uker. Hvor lang tid vi bruker avhenger av årsak, progresjon og motivasjon. 

Skolehverdag, gutt